Model PR 29E

Model PR 29E

RAL boja 7037
Staklo PJ
Aplikacija POLIRANA
Rukohvat DOS 115h
Rozeta RKP 50
Kućni broj BDP 10
Dosvjetlo lijevo i desno PJ
LED diode LDK

Model PR 29E

Model PR 29E

RAL boja 7006
Staklo PLO
Aplikacija ČEŠLJANA
Rukohvat KCR 115h
Rozeta RMM

Model PR 29E

Model PR 29E

RAL boja 29/80077
Staklo PFL
Aplikacija POLIRANA
Rukohvat DOK 950h
Rozeta ROP 50

 

Designed by: T-mark